2018
02.25

Kurs realizowany jest wg. najnowszego programu , tj. CCNA Routing & Switching w wersji 6.0 i przygotowuje do nowego (aktualnego) egzaminu 200-125 CCNA v3.0 i/lub egzaminów 100-105 ICND1 v3.0 / 200-105 ICND2 v3.0. Program szkolenia uwzględnia wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany w certyfikacji CCNA R&S.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:
# dostęp do oficjalnych materiałów CCNA dla Akademii Cisco
# certyfikaty Akademii Cisco ukończenia poszczególnych etapów szkolenia
# dostęp do indywidualnego sprzętu sieciowego podczas zajęć praktycznych

 

Szkolenie realizowane jest zgodnie z trybem Akademii Cisco, według poniższego schematu:
Cześć I – Introduction to Networks – Wprowadzenie do sieci komputerowych.
Cześć II – Routing & Switching Essentials – Podstawy routingu i przełączania
Cześć III – Scaling Networks – Sieci większej skali
Cześć IV – Connecting Networks – Łączenie sieci

 

Całość szkolenia (wszystkie cztery części) w pełni przygotowuje do certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Dwie pierwsze części przygotowują do certyfikatu Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT). Całość szkolenia (wszystkie cztery części) w pełni przygotowuje do certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA).

 

DLA KOGO?

Ponieważ jest to szkolenie omawiające poszczególne tematy całkowicie od podstaw to jest one przeznaczone dla każdego, kto chce poznać zasadę działania sieci komputerowych. Pomimo, że implementacja omawianych zagadnień prezentowana jest na urządzeniach Cisco, to same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów. Certyfikat CCNA R&S to najpopularniejszy certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zagadnień sieciowych, a posiadanie go jest często wymaganiem koniecznym do dalszego rozwoju poważnej kariery sieciowej.

Jest to kurs głównie dla:
# uczniów oraz studentów kierunków informatycznych i teleinformatycznych
# administratorów i inżynierów sieci
# pracowników helpdesk-u
# administratorów systemów i sieci

… oraz każdej osoby zainteresowanej tematyką sieci komputerowych. Podczas kursu zdobędziesz niezbędne podstawy do pracy z  małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Poniżej pokazano przykładowe rozwiązania sieciowe, które po skończeniu szkolenia będziesz potrafił samodzielnie skonfigurować i utrzymywać rozwiązując pojawiające się problemy.

 

PROGRAM:

Cześć I – Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • Poznawanie sieci
 • Podstawowa obsługa sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 • Protokoły i komunikacja w sieci
 • Warstwa dostępu do sieci
 • Ethernet
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja IP
 • Podsieci IP
 • Warstwa aplikacji
 • Sieć – to działa

Cześć II – Podstawy routingu i przełączania

 • Podstawy sieci przełączanych
 • Koncepcja przełączania i podstawowa konfiguracja przełączników
 • Wirtualne sieci LAN (VLAN)
 • Koncepcja routingu
 • Routing statyczny
 • Wprowadzenie do routingu dynamicznego
 • Jednoobszarowy OSPF
 • Listy kontroli dostępu
 • DHCP
 • Translacja adresów sieciowych
 • L2 device discovery – Cisco Discovery Protocol (CDP) i Link Layer Discovery Protocol (LLD)

Cześć III – Sieci większej skali

 • Wprowadzenie do sieci większej skali
 • VLAN Trunking Protocol (VTP)
 • Protokoły drzewa opinającego (STP, PVST+, RSTP) i jego rozszerzenia
 • Redundacja brama domyślnej – First Hop Redundancy Protocols
 • Agregacja łączy
 • Sieci bezprzewodowe
 • Wieloobszarowy OSPF
 • Tuning i rozwiązywanie problemów w OSPF
 • EIGRP
 • Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów w EIGRP
 • Obrazy IOS i licencje

Cześć IV – Łączenie sieci

 • Hierarchiczne projektowanie sieci
 • Łączenie z siecią WAN
 • Border Gateway Protocol (BGP)
 • Protokół PPP i PPPoE
 • Translacja adresów siecowych
 • Rozwiązania szerokopasmowe
 • Sieci VPN (site-to-site, DMVPN, RA)
 • Podstawy QoS
 • Podstawy Cisco IP Service Level Agreements (SLAs)
 • Chmura, wirtualizacja, programowanie sieci
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów w sieci (Syslog, SNMP, NetFlow, SPAN)

Komentarze są zamknięte.