• klasa 2t
  • informatyka
  • technologia informacyjna
  • oprogramowanie biurowe
  • systemy operacyjne i sieci komputerowe
  • urządzenia techniki komputerowej
  • zajęcia specjalizacyjne
  • egzamin zawodowy
  • regulamin pracowni komputerowych
  • zajęcia pozalekcyjne
  • grafika komputerowa