2018
02.19

I. Informacje ogólne

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności (z zakresu danego zawodu) określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez MEN. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.

 

KWALIFIKACJE

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 3 kwalifikacje:

✅ E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

✅ E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

✅ E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

Od września 2017 przekształcono w 2 kwalifikacje:

✅ EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

✅ EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Od września 2019 przekształcono w 2 kwalifikacje:

✅ INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

✅ INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

II. Struktura egzaminu

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.


CZĘŚĆ PISEMNA

Każda kwalifikacja (EE.08/EE.09 lub INF.02/INF.03) kończy się odrębnym egzaminem pisemnym.

Jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (online).

Test trwa 60 minut, składa się z 40 pytań zamkniętych, zawierających 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każda kwalifikacja (EE.08/EE.09 lub INF.02/INF.03) kończy się odrębnym egzaminem praktycznym. Czas trwania egzaminu praktycznego: 150 minut.


Kryteria zdania egzaminu zawodowego

a) z części pisemnej zdający uzyskał minimum 50% punktów, czyli odpowiedział poprawnie na 20 z 40 pytań,

b) z części praktycznej zdający uzyskał minimum 75% puntków.


Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa OKE Kraków. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

 


=== EGZAMINY PISEMNE ===

EGZAMINY online   |   EGZAMINY online   |   EGZAMINY online


..::
Kwalifikacja EE.08 ::..

ARKUSZ
DATA
KLUCZ
Styczeń
2020
Styczeń
2019
Czerwiec
2018


..::
Kwalifikacja E.12 ::..

ARKUSZ
DATA
KLUCZ
Styczeń
2019
Czerwiec
2018
Styczeń
2018
Czerwiec
2017
Styczeń
2017
Wrzesień
2016
Czerwiec
2016
Styczeń
2016
Wrzesień
2015
Czerwiec
2015
Styczeń
2015
Wrzesień
2015
Czerwiec
2014
Styczeń
2014


..::
Kwalifikacja E.13 ::..

ARKUSZ
DATA
KLUCZ
Styczeń
2019
Czerwiec
2018
Styczeń
2018
Czerwiec
2017
Styczeń
2017
Wrzesień
2016
Czerwiec
2016
Styczeń
2016
Wrzesień
2015
Czerwiec
2015
Styczeń
2015
Wrzesień
2014
Czerwiec
2014
Styczeń
2014


..::
Kwalifikacja E.14 ::..

ARKUSZ
DATA
KLUCZ
Styczeń
2019
Czerwiec
2018
Styczeń
2018
Czerwiec
2017
Styczeń
2017
Wrzesień
2016
Czerwiec
2016
Styczeń
2016
Wrzesień
2015
Czerwiec
2015
Styczeń
2015
Wrzesień
2014
Czerwiec
2014

 


=== EGZAMINY PRAKTYCZNE ===

..:: Kwalifikacja EE.08 ::..

ARKUSZ
DATA
KLUCZ
Styczeń
2020
Czerwiec
2019
Styczeń
2019


..::
Kwalifikacja E.13 ::..

2018-02
klucz
2018-02
klucz
2018-03
klucz
2018-03
klucz
2018-04
klucz
2018-04
klucz


..::
Kwalifikacja E.14 ::..

2018-04
klucz

Komentarze są zamknięte.