2018
02.18

SIECI KOMPUTEROWE – TEORIA cz. I pdf
SIECI KOMPUTEROWE – TEORIA czy. II pdf
NETWORKING ESSENTIALS

Konfiguracja TCP/IP z CMD
Sieciowe polecenia CMD
Jak zbudować domową sieć? – poradnik Jak zbudować domową sieć? - poradnik
Tabela adresowania podsieci Adresowanie w sieciach
Kalkulator IP pdf Kalulator IP pdf
Test IPv6 pdf
Online domain, network tools pdf
Tworzenie/przywracanie kopi ustawień sieci WIFI na dysku flash USB ie
Hiren’s BootCDpdf
Światowa infrastruktura łączy internetowychpdf
Kalkulator czasu pobierania/wysyłania pdf
Pomiar prędkości transferu danych w sieci LAN pdf
Port Numbers – IANA Port Numbers - IANA
Domyślne hasła routerów pdf

LABS:

LAB01 – podstawowe komponenty sieci Jakub Duba
LAB02 – transfer danych Jakub Duba
LAB03 – rodzaje sieci Jakub Duba PDF
LAB04 – metody dostępu do Internetu Jakub Duba
LAB05 – narzędzia TCP/IP Jakub Duba PDF
LAB06 – konfiguracja drukarki sieciowej Jakub Duba
LAB07 – kosztorys sieci – kamiennica Jakub Duba PDF
LAB08 – kosztorys sieci szkolnej Jakub Duba PDF
LAB09 – kosztorys sieci – topologia Jakub Duba
LAB10 – switch: VLAN1 (802.1q) Jakub Duba
LAB11 – switch: VLAN2 (802.1q) Jakub Duba
LAB12 – switch: port isolation Jakub Duba
LAB13 – switch: port security Jakub Duba
LAB14 – switch: ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba
LAB15 – router: przekierowanie portów Jakub Duba
LAB16 – router: routing statyczny Jakub Duba
LAB17 – router: routing dynamiczny Jakub Duba
LAB18 – router: routing ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba
LAB19 – router: GATEWAY + AP Jakub Duba
LAB20 – router: GATEWAY + AP cisco Jakub Duba
LAB21 – router: GATEWAY + AP analiza Jakub Duba
LAB22 – router: WISP + AP Jakub Duba
LAB23 – router: WDS + AP Jakub Duba
LAB24 – router: TP-LINK konfiguracja 1/2 Jakub Duba
LAB25 – router: TP-LINK konfiguracja 2/2 Jakub Duba
LAB26 – monitoring sieci 1/2 Jakub Duba
LAB27 – monitoring sieci 2/2 Jakub Duba

[Pozostałe ćwiczenia dostępne na zajęciach.]

WZÓR SPRAWOZDANIA DO ĆWICZEŃćw.1
Zagadnienia na sprawdziany z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWEćw.1

Komentarze są zamknięte.