2018
02.18

=== Windows SERVER ===

[POBIERZ] Remote Server Administration Tools for Windows 7 Jakub Duba
[POBIERZ] Remote Server Administration Tools for Windows 10 Jakub Duba
Windows Server 2008 R2 – poradnik administratora
Licencjonowanie Jakub Duba PDF

VIDEO:
Windows Server #1: Instalacja, konfiguracja IP, użytkownicy, pulpit zdalny, kopia zapasowa
Windows Server #2: Active Directory: konta, grupy, profil mobilny
Windows Server #3: Zasady Grupy w domenie Active Directory
Windows Server #4: DHCP & Routing (NAT)
Windows Server #5: DNS & IIS

LABS:

Konfiguracja interfejsów sieciowych w programie VirtualBox
Konfiguracja połączeń sieciowych Server – Client
Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
Active Directory (AD) – instalacja Jakub Duba PDF
Serwer DNS – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Włączenie stacji roboczej do domeny – WindowsJakub Duba PDF
Włączenie stacji roboczej do domeny – Linux Jakub Duba PDF
Serwer DHCP – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Konwencje nazewnicze dla Active Directory (AD) Jakub Duba PDF
Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w Active Directory Jakub Duba PDF
Profile mobline w Active Directory – Windows Jakub Duba PDF
Profile mobilne w Active Directory – Linux Jakub Duba PDF
Automatyczne zakładanie/usuwanie kont użytkowników Jakub Duba RAR
Konfiguracja uwierzytelniania w strukturze Active Directory Jakub Duba PDF
Instalacja, konfiguracja drukarki lokalnej i sieciowej Jakub Duba PDF
Zdalny dostęp i pomoc Jakub Duba PDF
Zasady grupy – Group Policy Objects (GPO) Jakub Duba PDF
Filtry WMI w zasadach grupy (GPO) Jakub Duba PDF
Automatyczna instalacja programów za pomocą GPO Jakub Duba
Aktualizacja komputerów klienckich za pomocą GPO Jakub Duba PDF
Przekierowanie folderu za pomocą GPO Jakub Duba
Zmiana nazwy konta Administratora przy użyciu GPMC Jakub Duba PDF
Adminpak – instalacja Jakub Duba PDF
Routing i VPN Jakub Duba PDF
Zarządzanie dyskami serwera Jakub Duba PDF
WDS – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
WDS – instalacja OS z użyciem WAIK Jakub Duba PDF
Oprogramowanie antywirusowe, zapora systemu Jakub Duba PDF
Wdrażanie oprogramowania antywirusowego Jakub Duba PDFKAVJakub Duba RAR
Mapa sieci – projektowanie Jakub Duba EXE
Serwer poczty Jakub Duba PDF
IIS, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, WordPress – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Serwer IIS – tworzenie nowej strony Web Jakub Duba PDF
Serwer FTP – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
IIS z FTP Jakub Duba PDF
Kopia zapasowa Jakub Duba PDF
Zdalne uruchamianie programów za pomocą RemoteApp Jakub Duba PDF
Dysk instalacyjny Windows Server 2008 R2 na USB Jakub Duba PDF
Tworzenie płyt instalacyjnych SO dla stacji roboczych Jakub Duba PDF
Usługi terminalowe – zdalne aplikacje Jakub Duba PDF
Hyper-V instalacja Jakub Duba PDF
Hyper-V konfiguracja Jakub Duba PDF
Hyper-V tworzenie wirtualnej maszyny Jakub Duba PDF
Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej Jakub Duba PDF
Zdalne zarządzanie rolami i funkcjami za pomocą RSAT Jakub Duba PDF
Usuwanie Active Directory w Windows Server 2008 Jakub Duba PDF
Kalkulator RAID
Macierze dyskowe RAID

[Pozostałe materiały dostępne na zajęciach.]

Podręczniki | Książki:

1. Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. | wyd. HELION
2. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. EE.08. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 1, 2, 3 | wyd. WSiP
3. Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12 | wyd. WSiP

Komentarze są zamknięte.