Kurs CCNA v7 realizuję wg. najnowszego programu, tj. CCNA wersji 7.0. Przygotowuje do nowego egzaminu CCNA 200-301.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:
# dostęp do oficjalnych materiałów on-line na platformie Cisco
# fizyczny dostęp do sprzętu sieciowego podczas zajęć praktycznych
# certyfikat ukończenia z pieczątką i podpisem instruktora

 

Szkolenie składa się z 3 części (modułów) według schematu:
Cześć I – Introduction to Networks – Wprowadzenie do sieci komputerowych
Cześć II – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych
Cześć III – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja

 

Części te koncentrują się na trzech głównych obszarach tematycznych, tj.

  • Podstawy działania sieci IP – 75%
  • Bezpieczeństwo – 15%
  • Automatyzacja – 10%

(źródło: netacad.com)

 

DLA KOGO?

Ponieważ jest to szkolenie omawiające poszczególne tematy całkowicie od podstaw to jest one przeznaczone dla każdego, kto chce poznać zasadę działania sieci komputerowych. Pomimo, że implementacja omawianych zagadnień prezentowana jest na urządzeniach Cisco, to same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów. Certyfikat CCNA to najpopularniejszy certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień sieciowych, a posiadanie go jest często wymaganiem koniecznym do dalszego rozwoju poważnej kariery sieciowej.

Jest to kurs głównie dla:
# uczniów oraz studentów kierunków informatycznych i teleinformatycznych
# administratorów i inżynierów sieci
# pracowników helpdesk-u
# administratorów systemów i sieci

oraz każdej osoby zainteresowanej tematyką sieci komputerowych. Podczas kursu zdobędziesz niezbędne podstawy do pracy z  małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Poniżej pokazano przykładowe rozwiązania sieciowe, które po skończeniu szkolenia będziesz potrafił samodzielnie skonfigurować i utrzymywać rozwiązując pojawiające się problemy.

 

PROGRAM:

Cześć I – Introduction to Networks (ITN) – Wprowadzenie do sieci komputerowych

✅ Współczesne sieci komputerowe
✅ Podstawowa konfiguracja przełączników i urządzeń końcowych
✅ Protokoły i modele warstwowe sieci
✅ Warstwa fizyczna
✅ Systemy liczbowe
✅ Warstwa łącza danych
✅ Ethernet i przełączanie ramek
✅ Warstwa sieci
✅ Rozwiązywanie adresów
✅ Podstawowa konfiguracja routera
✅ Adresacja IPv4
✅ Adresacja IPv6
✅ Internet Control Message Protocol (ICMP)
✅ Warstwa transportowa
✅ Warstwa aplikacji
✅ Podstawy bezpieczeństwa sieci
✅ Niewielkie sieci komputerowe

 

Cześć II – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych

✅ Sieci przełaczane
✅ Wirtualne sieci LAN (VLAN)
✅ Routing między VLANami
✅ Protokoły drzewa opinającego
✅ EtherChannel
✅ DHCP dla IPv4
✅ Bezstanowa autokonfiguracja adresów w IPv6 i DHCP dla IPv6
✅ Redundancja bramy domyślnej i First Hop Redundancy Protocols (FHRP)
✅ Bezpieczeństwo sieci przełączanych
✅ Podstawowa konfiguracja routera
✅ Sieci bezprzewodowe
✅ Wprowadzanie do routingu i routing

 

Cześć III – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja

✅ Jednoobszarowy Open Shortest Path First (OSPF) v2
✅ Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnych sieciach
✅ Listy kontroli dostępu
✅ Translacja adresów sieciowych
✅ Wprowadzenie do sieci rozległych (Wide Area Network – WAN)
✅ Wirtualne sieci prywatne (VPN) i IPSec (IP Security)
✅ Podstawy Quality of Service (jakość usług w sieciach IP)
✅ Zarządzanie siecią
✅ Projektowanie sieci
✅ Metodyka rozwiązywania problemów
✅ Wirtualizacja sieci
✅ Automatyzacja w sieciach komputerowych

Komentarze są zamknięte.