Poniżej szczegółowe informacje potrzebne do uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej w pracowni 201.

Stały dostęp do sieci możliwy jest jedynie dla urządzeń posiadających autoryzację.

Identyfikator sieci (SSID): CISCO-LAB
Hasło dostępu: 匿名的  🙂
Szyfrowanie: WPA2
Serwer proxy: bez serwera proxy
Standard połączenia: IEEE 802.11 b/g/n
Adres IP oraz DNS przydzielane są automatycznie

Podstawowym zastosowaniem sieci jest wspomaganie zajęć dydaktycznych. Pozostałym osobom sieć udostępniana jest grzecznościowo. Sieć umożliwia dostęp do Internetu (limitowany) oraz do zasobów serwera w pracowni 201.

Udostępnia ruch na portach:

  • HTTP [TCP 80]
  • HTTPS [TCP 443]
  • IMAP [TCP 143]
  • IMAPS [TCP 993]
  • POP3 [TCP 110]
  • POPS3S [TCP 995]
  • SMTP [TCP 587/25]
  • SMTPS [TCP 465]
  • FTP [TCP 20/21]
  • DNS [UDP 53]

PAMIĘTAJ!
Jeżeli korzystasz z tej sieci jednocześnie zgadzasz się na monitorowanie oraz zapis całości danych pobieranych i wysyłanych przez Twoje urządzenie.

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.