=== WINDOWS ===

Zestawy komputerowe PC Jakub Duba XLS
Konfigurator zestawu komputerowegoJakub Duba XLS
Licencje, prawa autorskie, przestępczość komputerowapdf
Systemy WINDOWS – historia Jakub Duba IE
Systemy WINDOWS – wersjeJakub Duba IE
Wymagania minimalne/zalecane systemów z rodziny WINDOWSJakub Duba IE
Zasady bezpiecznych hasełJakub Duba IE
Automatyczne logowanie do systemu
Tworzenie obrazów płyt instalacyjnych Windows
Informator systemowy
Monitor sprzętu i oprogramowania
MS-DOS 7.10 PL opis instalacji, ćwiczeniapdf
Ochrona przed phishingiem pdf

 

LABS:

LAB01 – instalacja systemu Windows Jakub Duba PDF
LAB02 – antywirus, zapora Jakub Duba PDF
LAB03 – rejestr Jakub Duba PDF
LAB04 – konta użytkowników i grup Jakub Duba PDF
LAB05 – uprawnienia NTFS Jakub Duba PDF
LAB06 – system MS-DOS Jakub Duba PDF
LAB07 – kosztorys oprogramowania Jakub Duba PDF
LAB08 – kosztorys usług informatycznych Jakub Duba PDF
LAB09 – kryptografia Jakub Duba PDF
LAB10 – steganografia Jakub Duba PDF

[Pozostałe laby dostępne na zajęciach.]

 

 

=== Windows SERVER ===

[POBIERZ] Remote Server Administration Tools for Windows 7 Jakub Duba
[POBIERZ] Remote Server Administration Tools for Windows 10 Jakub Duba
Windows Server 2008 R2 – poradnik administratora
Licencjonowanie Jakub Duba PDF

 

VIDEO:

Windows Server #1: Instalacja, konfiguracja IP, użytkownicy, pulpit zdalny, kopia zapasowa
Windows Server #2: Active Directory: konta, grupy, profil mobilny
Windows Server #3: Zasady Grupy w domenie Active Directory
Windows Server #4: DHCP & Routing (NAT)
Windows Server #5: DNS & IIS

 

LABS:

Konfiguracja interfejsów sieciowych w programie VirtualBox
Konfiguracja połączeń sieciowych Server – Client
Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
Active Directory (AD) – instalacja Jakub Duba PDF
Serwer DNS – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Włączenie stacji roboczej do domeny – WindowsJakub Duba PDF
Włączenie stacji roboczej do domeny – Linux Jakub Duba PDF
Serwer DHCP – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Konwencje nazewnicze dla Active Directory (AD) Jakub Duba PDF
Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w Active Directory Jakub Duba PDF
Profile mobline w Active Directory – Windows Jakub Duba PDF
Profile mobilne w Active Directory – Linux Jakub Duba PDF
Automatyczne zakładanie/usuwanie kont użytkowników Jakub Duba RAR
Konfiguracja uwierzytelniania w strukturze Active Directory Jakub Duba PDF
Instalacja, konfiguracja drukarki lokalnej i sieciowej Jakub Duba PDF
Zdalny dostęp i pomoc Jakub Duba PDF
Zasady grupy – Group Policy Objects (GPO) Jakub Duba PDF
Filtry WMI w zasadach grupy (GPO) Jakub Duba PDF
Automatyczna instalacja programów za pomocą GPO Jakub Duba
Aktualizacja komputerów klienckich za pomocą GPO Jakub Duba PDF
Przekierowanie folderu za pomocą GPO Jakub Duba
Zmiana nazwy konta Administratora przy użyciu GPMC Jakub Duba PDF
Adminpak – instalacja Jakub Duba PDF
Routing i VPN Jakub Duba PDF
Zarządzanie dyskami serwera Jakub Duba PDF
WDS – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
WDS – instalacja OS z użyciem WAIK Jakub Duba PDF
Oprogramowanie antywirusowe, zapora systemu Jakub Duba PDF
Wdrażanie oprogramowania antywirusowego Jakub Duba PDFKAVJakub Duba RAR
Mapa sieci – projektowanie Jakub Duba EXE
Serwer poczty Jakub Duba PDF
IIS, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, WordPress – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
Serwer IIS – tworzenie nowej strony Web Jakub Duba PDF
Serwer FTP – instalacja i konfiguracja Jakub Duba PDF
IIS z FTP Jakub Duba PDF
Kopia zapasowa Jakub Duba PDF
Zdalne uruchamianie programów za pomocą RemoteApp Jakub Duba PDF
Dysk instalacyjny Windows Server 2008 R2 na USB Jakub Duba PDF
Tworzenie płyt instalacyjnych SO dla stacji roboczych Jakub Duba PDF
Usługi terminalowe – zdalne aplikacje Jakub Duba PDF
Hyper-V instalacja Jakub Duba PDF
Hyper-V konfiguracja Jakub Duba PDF
Hyper-V tworzenie wirtualnej maszyny Jakub Duba PDF
Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej Jakub Duba PDF
Zdalne zarządzanie rolami i funkcjami za pomocą RSAT Jakub Duba PDF
Usuwanie Active Directory w Windows Server 2008 Jakub Duba PDF
Kalkulator RAID
Macierze dyskowe RAID

[Pozostałe laby dostępne na zajęciach.]

 

 

=== Linux CLIENT ===

[POBIERZ] Ubuntu Desktop
Linux tablice informatyczne Linux tablice informatyczne
Przewodnik po UbuntuPort Numbers - IANA

 

LABS:

LAB01 – instalacja systemu CentOS Jakub Duba
LAB02 – podstawy, pliki/katalogi, użytkownicy/grupy Jakub Duba
LAB03 – ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba
LAB04 – uprawnienia Jakub Duba
LAB05 – ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba
LAB06 – zaawansowane operacje na plikach i katalogach, repozytoria, pakiety Jakub Duba
LAB07 – zarządzanie systemem, archiwizacja, kompresja Jakub Duba
LAB08 – wyszukiwanie find Jakub Duba
LAB09 – montowanie urządzeń, xwindow, skrypty Jakub Duba
LAB10 – procesy, usługi Jakub Duba
LAB11 – instalacja systemu Ubuntu Jakub Duba
LAB12 – wstępna konfiguracja Jakub Duba
LAB13 – ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba
LAB14 – instalacja systemu Mint Jakub Duba

[Pozostałe laby dostępne na zajęciach.]

 

 

=== Linux SERVER ===

[POBIERZ] Ubuntu Server
Ubuntu Server – komendy Jakub Duba PDF

 

LABS:

LAB00 – Ubuntu Server instalacja Jakub Duba PDF
LAB01 – podstawy, pliki/katalogi, użytkownicy/grupy Jakub Duba PDF
SPR01 – ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba PDF
LAB02 – konfiguracja sieci Jakub Duba PDF
SPR02 – ćwiczenia sprawdzające Jakub Duba PDF
LAB10 – install LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) Jakub Duba

[Pozostałe laby dostępne na zajęciach.]

 

 

=== Red Hat Enterprise Linux SERVER ===

[POBIERZ] Red Hat Linux

 

LABS:

LAB01 – Instalacja i konfiguracja systemu Red Hat Linux Jakub Duba PDF
LAB02 – Współpraca serwera Linux ze stacją roboczą MS Windows Jakub Duba PDF
LAB03 – Zarządzanie kontami użytkowników Jakub Duba PDF
LAB04 – Zarządzanie procesem bootowania Jakub Duba PDF
LAB05 – Zarządzanie Security Enhanced Linux (SELinux) Jakub Duba PDF
LAB06 – Firewall – zarządzanie Jakub Duba PDF
LAB07 – Protokół NTP Jakub Duba PDF
LAB08 – Usługa logowania systemowego (rsyslog) Jakub Duba PDF
LAB09 – Usługi Web (IIS) Jakub Duba PDF
LAB10 – Usługi pocztowe (SMTP)Jakub Duba PDF
LAB11 – Usługa Domain Name System (DNS) Jakub Duba PDF
LAB12 – Usługa Network File System (NFS) Jakub Duba PDF
LAB13 – Usługa File Transfer Protocol (FTP) Jakub Duba PDF
LAB14 – Pozostałe usługi i praca zdalna Jakub Duba PDF
LAB15 – VPN Jakub Duba PDF

[Pozostałe laby dostępne na zajęciach.]

 

*** SYSTEMY OPERACYJNE – Test 40 pytań ***  Jakub Duba

 

Artykuły:

1. ZABEZPIECZENIE KOMPUTERA
2. Optymalizacja usług (Services) w Windows Server 2003
3. Kopie bezpieczeństwa danych
4. Spowiedź bezpieczeństwa, czyli jak zabezpieczać swoje dane

Komentarze są zamknięte.