[zawód]

Informatyk, z definicji, to osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych jego zadań należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami oraz sieciami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego montaż, kosztorysowanie, czy usuwanie ewentualnych usterek. Uffff…

Dziś coraz rzadziej używa się już ogólnie przyjętego pojęcia Informatyk. W związku z błyskawicznym rozwojem branży IT powstało wiele specjalizacji związanych z tym zawodem i ciągle powstają nowe. Należą do nich m.in.: programista, administrator systemów i sieci komputerowych, projektant stron WWW czy osoba, która montuje do użytku i serwisuje sprzęt komputerowy.

Specjaliści ci posiadają również wiedzę na temat budowy i zasad funkcjonowania urządzeń technicznych używanych w ich profesji. Nieodzowne więc jest też posiadanie przez nich pewnej wiedzy w zakresie elektryki i zdolności manualnych.

Branża informatyczna jest jedną z najszybciej rozwijających i zmieniających się i od pracujących w niej specjalistów wymaga się ciągłego dokształcania w ramach wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności.

Największe minusy pracy informatyka to możliwość wezwań o każdej porze (24/7) na wypadek np. awarii systemu, oraz niedogodności fizyczne, związane z długotrwałą pracą przy komputerze, które w konsekwencji mogą doprowadzić do schorzeń i zwyrodnień kręgosłupa oraz nabycia lub pogłębienia wad wzroku.

 

[ $ ]

Na pytanie ile zarabia informatyk ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W dużej mierze wysokość pensji uzależniona jest od umiejętności i doświadczenia, a co za tym idzie stażu pracy. Średnia kwota zarobków w tym zawodzie kształtuje się na poziomie 3 – 5 tys. złotych brutto. Początkujący informatyk, który nie posiada jeszcze dużej wiedzy i umiejętności praktycznych może liczyć jednak na niewiele ponad średnią krajową. Z kolei doświadczony, wypełniający dobrze swoje obowiązki w dużych firmach może zarobić nawet do dziesięciu razy więcej. Jest to jeden z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce z ciągłą tendencją wzrostową w tym zakresie. Niewątpliwie, dużą zaletą takiej pracy jest możliwość zdalnego wykonywania swoich obowiązków, a co za tym idzie, możliwość bycia zatrudnionym u kilku pracodawców jednocześnie.

 

[kariera]

Jeszcze kilka lat temu aby zostać informatykiem wystarczyła wiedza i umiejętności praktyczne w tym zakresie. Obecnie pracodawcy wymagają jednak wykształcenia, które dostarcza podstawowych, ale niezbędnych informacji i umiejętności. Informatyki można się uczyć w szkołach średnich oraz studiować ją na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych i w szkołach policealnych. W zależności od uczelni nauka trwa od 2 do 5 lat.

Przedmioty wchodzące w skład nauki informatyki na politechnikach są związane z wybranym wydziałem. Elementem wspólnym jest duża ilość przedmiotów technicznych i praktycznych. Od III roku na politechnikach i uniwersytetach istnieje większy wybór zajęć, które można komponować w dowolne bloki specjalizacyjne, a te rzetelniej przygotowują do konkretnego zawodu. Absolwenci politechnik najczęściej pracują po studiach w miejscach wymagających dużej wiedzy technicznej i umiejętności wykorzystana jej w praktyce. Ukończenie kierunku, gdzie informatyka łączy się z elementami automatyki czy robotyki dają niemal gwarancję zatrudnienia, również za granicą. W ofertach uczelni można znaleźć również informatyczne studia w całości prowadzone po angielsku.

Obok zajęć z zagadnięć związanych z informatyką jak np. podstawy programowania oraz z elektroniką, uczelnie kładą duży nacisk na przedmioty matematyczne. Zwłaszcza w czasie pierwszych trzech lat nauki stanowią one spory procent wszystkich zajęć. Dlatego informatykę z reguły wybierają ludzie o tzw. umysłach ścisłych, dla których nauka skomplikowanych matematycznych pojęć nie stanowi problemu.

W czasie studiów można uzyskać tytuł licencjacki, inżyniera lub magistra informatyki. Zależy to od długości ich trwania oraz rodzaju obranego kierunku.

Ukończenie studiów to tak naprawdę początek edukacji informatyka. Ważniejsze od kwalifikacji naukowych są jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem jego pracy.

 

[własna_firma]

Informatyków pracujących w ramach działalności gospodarczej można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to specjaliści np. sieciowiec, grafik czy programista, pracujący dla dużych firm, bardzo często zdalnie. Wykonują oni swoja pracę systematycznie, przez dłuższy okres czasu. Ich wynagrodzenie jest zbliżone do tego ile zarabia informatyk na etacie. Druga grupa to informatycy świadczący jednorazowe usługi indywidualnym klientom lub małym przedsiębiorstwom.

Aby stworzyć własną firmę informatyk musi:

  • założyć działalność gospodarczą
  • posiadać odpowiedni do wykonywanej działalności sprzęt

Informatyk zatrudniony na etacie może również prowadzić działalność gospodarczą w tej branży. Prawnym wymogiem jest jednak, aby nie była ona konkurencyjna do pracy wykonywanej u innego pracodawcy. Programista nie może więc legalnie po pracy programować w ramach własnej działalności gospodarczej. Ale naprawiać sprzęt komputerowy już tak.

Komentarze są zamknięte.